Công ty CP Đầu tư phát triển Thủy Long

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG

Logo văn bản

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Vũ Ninh, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.822.559 - Email: thuylongtb@gmail.com

Previous
Next

Tin tức & sự kiện:

Công ty Cổ phần phát triển Thủy Long tổ chức hội nghị gặp mặt cuối năm; tặng quà và chúc tết năm 2023, Tết Quý Mão

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên tổ chức ngày 25/6/2022

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2022