Công ty CP Đầu tư phát triển Thủy Long

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG

Địa chỉ: Cụm CN Vũ Ninh, Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình

Điện thoại: 02273.822.559 - Email: thuylongtb@gmail.com

Tin tức & sự kiện: