Công ty CP Đầu tư phát triển Thủy Long

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG

Logo văn bản

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Vũ Ninh, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.822.559 - Email: thuylongtb@gmail.com

Previous
Next

Tin tức & sự kiện:

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên tổ chức ngày 25/6/2022

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021