Chuyên mục
CHẤT LƯỢNG NƯỚC CÔNG KHAI THÔNG TIN Tin hoạt động TIN TỨC

Kiểm tra, giám sát (ngoại kiểm) chất lượng nước năm 2021

Kiểm tra, giám sát (ngoại kiểm) chất lượng nước năm 2021

         Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở y tế. Ngày 06/9/2021, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình tổ chức kiểm tra, giám sát (ngoại kiểm) chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Nhà máy nước Thủy Long – Công ty cổ phần phát triển Thủy Long (Công ty Thủy Long). Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Ông Lê Xuân Quảng – Trưởng khoa Sức khỏe môi trường làm Trưởng đoàn cùng các cán bộ khoa xét nghiệm và khoa sức khỏe môi trường.

         Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Công ty Thủy Long về công tác thực hiện các quy định về quản lý chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

(Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc với Lãnh đạo Công ty Thủy Long)

Sau khi kiểm tra, Đoàn có kết luận:

1. Công ty đã có bản công bố hợp quy về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

2. Công ty đã thực hiện công khai thông tin chất lượng nước tại UBND 08 xã cấp nước, tại văn phòng trụ sở Công ty và đăng trên website của Công ty.

3. Công ty Thủy Long đã thực hiện đầy đủ việc lập và quản lý hồ sơ theo dõi theo quy định, gồm:

– Sổ lưu kết quả xét nghiệm nước (nguyên liệu, thành phẩm);

– Sổ lưu kết quả kiểm nghiệm nước thương phẩm tại Nhà máy và tại hộ dân;

– Báo cáo hàng quý về tổng hợp kết quả nội kiểm chất lượng nước;

– Hồ sơ về hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất nước sạch.

4. Công ty Thủy Long đã thực hiện đầy đủ tần suất nội kiểm chất lượng nước thương phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT, ban hành kèm theo Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về ban hành quy chuẩn quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

(Ảnh: Biên bản kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sinh hoạt)