Chuyên mục
CÔNG KHAI THÔNG TIN Tin hoạt động TIN TỨC

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ Sinh môi trường hàng năm do thủ tướng phát động từ năm 1998. Thực hiện chỉ đạo của của UBND tỉnh Thái Bình tại Văn bản số 1338/UBND-NNTNMT ngày 26/4/2022 về việc tổ chức hưởng ứng Tuần Lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022.

Công ty Cổ phần phát triển Thủy Long là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn cho 6 xã: Vũ Ninh, Vũ Trung, Vũ Quý, Vũ Lễ, Vũ An, Quang Lịch, với gần 10.000 khách hàng.

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Công ty đã xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn, Kế hoạch ứng phó các sự cố trong quá trình cấp nước để đảm bảo cung cấp nước ổn định, đủ áp lực, chất lượng nước đạt quy chuẩn của Bộ Y tế. Công ty đã tiến hành kiểm tra, bảo vệ khu vực khai thác nguồn nước thô; rà soát và bảo dưỡng thiết bị, kiểm tra và khắc phục hệ thống mạng đường ống không đảm bảo kỹ thuật; vệ sinh khuôn viên nhà máy và các công trình xử lý nước (bể lắng, bể lọc, bể chứa); thực hiện treo băng rôn hưởng ứng tại trụ sở công ty; tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên và khách hàng bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm và giữ gìn vệ sinh môi trường.