Công ty CP Đầu tư phát triển Thủy Long

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG

Logo văn bản

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Vũ Ninh, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.822.559 - Email: thuylongtb@gmail.com

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG

Trụ sở chính: Lô diện tích 7.333,4 m², Cụm công nghiệp Vũ Ninh, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Mã số doanh nghiệp: 1000898360

Điện thoại: 02273.822.559

Email: thuylongtb@gmail.com                    –        Website: nuocsachthuylong.com.vn

Công ty cổ phần phát triển Thủy Long là đơn vị đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn. Theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn của tỉnh Thái Bình.

Ngày 30/7/2014, Công ty Thủy Long được UBND Tỉnh Thái Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 06 xã: Vũ Ninh, Vũ An, Vũ Lễ, Vũ Quí, Vũ Trung, Quang Lịch. Ngày 30/3/2016, UBND Tỉnh Thái Bình chấp thuận cho công ty mở rộng địa bàn 02 thôn xã Vũ Hội. Tháng 12/2016, UBND xã Quang Bình và Công ty Nam Long đã thỏa thuận thống nhất để công ty cấp nước sinh hoạt cho nhân dân Thôn Bắc Sơn, Hoa Thám  xã Quang Bình (Hộ dân ở 2 bên trục đường 39B).

Công suất thiết kế: 6.000 m³/ngày đêm.

Công suất thực tế 13.200 m³/ngày đêm.

Công nghệ xử lý nước mặt, nguồn nước từ sông Trà Lý. Hệ thống bể Sơ Lắng, bể Lắng Lamenlla, bể lọc cát thạch anh qua trục lọc, hệ thống thiết bị cấp nước Bơm biến tần.