Chuyên mục
ĐHĐCĐ Bất thường tổ chức ngày 09/11/2014

Đăng tải ngày 10-8-2017: Quyết định số 14/2014/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2014 của ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *